B4LEAN

Het TETRA-project B4LEAN (Be Ready 4 LEAN | BIM 4 LEAN) onderzoekt hoe LEAN en BIM, momenteel aan een sterke opmars bezig in de bouwwereld, elkaar kunnen versterken en ondersteunen.

Binnen de gebruikersgroep wordt de implementatie-graad van BIM en LEAN onderzocht. Parallel worden de – voor de bouwsector – valabele LEAN-technieken gescreend naar implementeerbaarheid binnen BIM-processen en omgekeerd.

Het einddoel is een set richtlijnen en tools die de diverse leden van de gebruikersgroep in staat zullen stellen om zowel BIM als LEAN én de combinatie van beiden (verder) in hun organisatie te implementeren.

BIM als LEAN-tool: aanpak voor BIM in procesbeheer

TEchnologieTRAnsfer: implementatie van LEAN plannen en LEAN bouwen in de bouwsector, versterkt door BIM

De faalkosten in de bouwsector - geschat tussen 8 en 13% - worden vaak nog altijd verkeerd behandeld als onvermijdelijke of oncontroleerbare verliezen. Meerdere economische crises in de afgelopen jaren en de druk op de marges van de industrie tonen aan dat deze aanpak niet langer houdbaar is.

Dit onderzoeksproject is gericht op het ontwikkelen van methodes om faalkosten in het bouwproces te verminderen door het introduceren van bekende LEAN-technieken, versterkt door BIM, met een positieve impact op de winstmarges.

Buurlanden, zoals Nederland, gebruiken al enkele jaren LEAN-technieken in de bouwsector. België moet echter bijbenen, en dat is precies waar dit onderzoeksproject voor bedoeld is...

We richten ons op 3 gebruikersgroepen binnen de doelgroep van KMO's:

 • Uitvoering: algemene aannemers, installateurs technieken, ...
 • Ontwerpbureaus en toezicht op de uitvoering: architecten, ingenieurs, ...
 • Ondersteunend: software- en applicatie-integrators

Het uiteindelijke onderzoeksrapport combineert LEAN- en BIM-kennis met elkaar en draagt ​​deze over. Bewustmaking en verspreiding van kennis over LEAN- en BIM-implementatie zijn opgenomen in het onderzoeksproces.

 

Het volledige artikel kan u lezen in de PDF in bijlage. Dit is een integrale vertaling van de paper "When BIM becomes LEAN", zoals deze is ingediend voor het symposium BeyondBIM in maart 2017.

Gebruikersgroepvergadering 13 oktober 2017

Aanwezig:

Jef Martens, Jeffrey Dewulf, Hans Linke, Wim Foterek, Stephane Faignet, Wesley Ceulemans, Adrien Buteneers, Vince Feytongs, Ilona Stouten, Roel Renette, Marleen Schepers, Yannick Daamen, Robin Moors, Kristof Aerts, Frank Gerardi, Bernd Mouchaers, Chris Dries, Jaak Oosterbos, Bertrand Schrevens, Lieven Thielen, Linda Amel, Dennis Franco, Heidi Gilis

Uitgenodigd via Skype:

Robbe Verfaille, Olivier Sabbe, Toon Declerq,  Bram Van Londersele , Laura Vanderhoven, Danny Boonen, Maarten Durnez, Jos Vandamme, Jan Leye, Tom Wymeersch

Agenda vergadering:

 • Kennismakingsronde
 • Versterking onderzoeksteam
 • Versterking gebruikersgroep
 • Nulaudit LEAN
 • Nulaudit BIM
 • BIM
 • Lopende cases
 • Klankborden
 • Tech transfer LEAN – LEAN in het onderwijs
 • PWO
 • Communicatie via Website

Volgende vergadering:

vrijdag 9 maart 2018

Bouwen tegen 100 km per uur: zo win je tijd!

Adrien Buteneers
Adrien Buteneers is gespecialiseerd in efficiënt bouwen: "Hoe meer knopen je op voorhand doorhakt, hoe vlotter het bouwproces verloopt." Foto: Hogeschool PXL

Het duurt gemiddeld één tot anderhalf jaar om een nieuwe woning te bouwen. Maar het kan ook sneller. Véél sneller. Efficiëntiespecialist Adrien Buteneers doet een boekje open!

Adrien Buteneers is hoofd van het Expertisecentrum PXL Bouw en Energie van Hogeschool PXL in Hasselt. Zijn vakgroep onderzoekt hoe plannings- en managementmethoden uit de industrie ook in de bouwwereld toegepast kunnen worden. Het idee: sluit bouwfouten uit en organiseer bouwprocessen zodanig dat wachttijden tot een minimum beperkt worden. “Het potentieel is enorm”, weet Adrien. “Voor een klassieke nieuwbouw (dragende binnenmuur, isolatie en gevelsteen, red.) heb je ongeveer 1.700 uren nodig. Dat komt neer op 212 werkdagen van 8 uur, of 70 werkdagen als je met z’n drieën bent. Gaan er vier vakmannen tegelijk aan de slag, dan volstaan 53 werkdagen of nauwelijks 3 maanden!”

Momenteel experimenteren vooral grote aannemers met moderne managementtechnieken. Maar ook jij kan de bouw van je nieuwe woning een ferme boost geven. Adrien Buteneers geeft vijf praktische tips.

Lees meer

Bouwen in Vlaanderen: het kan nog veel efficiënter

'Lean bouwen': een beloftevolle nieuwe bouwtrend. Maar wil Vlaanderen mee?
'Lean bouwen': een beloftevolle nieuwe bouwtrend. Maar wil Vlaanderen mee?  — by torange.biz

Ja, bouwmethodes worden alsmaar geavanceerder en ja, ook op het vlak van bouwmaterialen boeken we vooruitgang. En toch kan bouwen – met name in Vlaanderen – nog véél efficiënter…

Wie zelf ooit een huis gebouwd heeft, weet dat de uiteindelijke bouwtermijn – gemiddeld anderhalf jaar – een stuk korter had kunnen zijn, mochten alle betrokken partijen sneller en meer in overleg met elkaar hebben kunnen voortwerken. Puur in bouwtijd heb je voor een gemiddeld huis ongeveer 1700 uur nodig, wat neerkomt op hooguit een zestal maanden werk. Toch duurt het gemiddeld anderhalf jaar vooraleer een huis opgeleverd wordt. Dat kan sneller en efficiënter…

Lees meer