Het TETRA-project B4LEAN (Be Ready 4 LEAN | BIM 4 LEAN) onderzoekt hoe LEAN en BIM, momenteel aan een sterke opmars bezig in de bouwwereld, elkaar kunnen versterken en ondersteunen.

Binnen de gebruikersgroep wordt de implementatie-graad van BIM en LEAN onderzocht. Parallel worden de – voor de bouwsector – valabele LEAN-technieken gescreend naar implementeerbaarheid binnen BIM-processen en omgekeerd.

Het einddoel is een set richtlijnen en tools die de diverse leden van de gebruikersgroep in staat zullen stellen om zowel BIM als LEAN én de combinatie van beiden (verder) in hun organisatie te implementeren.

LEAN

LEAN is een management-filosofie en een manier van werken waarbij alles en iedereen gericht is op het creëren van waardestromen in alle processen en het elimeneren van verspillingen. LEAN staat voor maximale toegevoegde waarde voor de klant door middel van een minimale inspanning.

Het  is een bedrijfskundige methodiek die gericht is op efficiënter werken. Met de toepassing van de LEAN-methode wordt vooral een flexibele werkwijze ontwikkeld waarbij de vraag van de klanten centraal staat en verspilling zoveel mogelijk geëlimineerd wordt.

LEAN omvat een verzameling technieken en werkmethodes die oorspronkelijk afkomstig zijn uit de auto-industrie, maar intussen ook veelvuldig worden toegepast in andere industrietakken. Kenmerkend is steeds het beheersen van faalkosten, het creëren van toegevoegde waarde door een hogere efficiëntie, de korte doorlooptijden, het detecteren en vastleggen van de goede werkwijzen en het vermijden van verspilling en overbodige proces-stappen.

LEAN is niet harder werken, maar slimmer werken!

BIM

BIM is meer dan het virtueel construeren van onze gebouwen in een gedetailleerd 3D-model. BIM moet ook en vooral beschouwd worden als een proces waarbij zoveel mogelijk informatie over een bouwproces op een efficiënte en gestructureerde manier in een aantal gecoördineerde modellen wordt verzameld.

BIM heeft tot doel zoveel mogelijk informatie over een gebouw te verzamelen, en dit gedurende de hele levenscyclus van het gebouw. Hiervoor zijn diverse software-oplossingen beschikbaar, die elk voor heel specifieke deeltaken kunnen ingezet worden binnen dit proces.
Het gecoördineerd uitwisselen van verschillende aspectmodellen binnen een BIM-protocol, heeft tot doel om een maximum aan informatie te behouden gedurende het hele proces en de klassieke ‘data-drops’ te vermijden.

BIM staat dus niet alleen voor Building Information Model, Modelling en Management, maar ook en vooral voor de manier van samenwerking die deze 3 aspecten toelaat en faciliteert.

BIM is niet ‘anders’ bouwen, maar slimmer bouwen!

Hogeschool PXL VLAIO Hogeschool West-Vlaanderen